The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Domčeky

KNV III.

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom

Adresa: Mliečna ul. 20A

040 14 Košická Nová Ves

Kontakt: +421/0918 999 677

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome : 8

Zahájenie prevádzky v tomto rodinnom dome bolo v novembri 2010.

KNV II.

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom

Adresa: ul.Sv.Ladislava 160

040 14 Košická Nová Ves

Kontakt: +421/0917 744 933

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome: 10

Fotogaléria

KNV I.

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom

Adresa: ul. Sv. Ladislava 45

040 14 Košická Nová Ves

Kontakt: +421/0917 744 934

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome: 8

Detský domov Košická Nová Ves rekonštrukciou tejto budovy v roku 2003 začal transformačný proces.

Zahájenie prevádzky v tomto prvom rodinnom dome bolo v marci 2004.

 

 

Slnečnica

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom v Košiciach

Adresa: Štrbská ul. 27

040 01 Košice

Kontakt: +421/0917 722 655

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome je 9.

Fotogaléria

Valaliky

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom v obci Valaliky

Adresa: Križná ul. 8

044 13 Valaliky

Košice - okolie

Kontakt: +421/0918 999 678

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome : 8

Zahájenie prevádzky v tomto rodinnom dome bolo vo februári 2008.

Aktívne spolupracujeme s klubom SENIOROV Valaliky. Počas školského roka nás zástupkyne klubu,navštevujú priebežne v satelite, ale aj pri príležitosti ako je -Mikuláš, Vianoce, Veľká Noc, MDD. Boli sme pozvaní na vianočné posedenie pri stromčeku, veľkonočné vajíčko, opekačky a návštevu golfového ihriska, športové akcie, kde pripravili pre nás veľmi pekný súťažný program a mnohé iné. Klub smenavštívili aj v mesiaci októbri pri príležitosti – Mesiac úcty starším, kde sme im pripravili upomienkové darčeky, kultúrny program. Dlhoročnú spoluprácu skoro 20 rokov, vďaka pani D. Lúchavovej rozvíjame s OZ KOVO pri studenej valcovni USS. Veľmi pekné posedenie pre nás pripravili na Mikuláša s kultúrnym programom, pred vianočnými sviatkami pod názvom – Vianočný stromček, boli splnené priania našich deti, ale obdarovali deti aj mnohými inými darčekmi. V priebehu roka pre naše deti pripravili aj kurz varenia, zabezpečili nám na kurz potraviny, profesionálneho kuchára zo Švajčiarska.  V tomto roku sme sa zúčastnili celodennej akcii MDD na letisku v Barci, kde zamestnanci pripravili množstvo atrakcií. Spolupracujeme aj s obecným úradom, LVS – Barca, kde sa deti zapájajú aj do športových aktivít, ktoré organizujú iné kluby a školy.  Takéto aktivity, nám pomáhajú upevňovať u detí spolupatričnosť a súdržnosť kolektívu, obetavosť a návyky pre šírenie dobrého mena nášho DeD a nášho rodinného domu. Veľmi dobré vzťahy udržiavame aj s našimi blízkymi susedmi domu, pretože sme veľakrát odkázaní aj na ich pomoc. Týmto sa tiež pri rôznych príležitostiach poďakujeme pozdravom, malým upomienkovým darčekom. Počas školského roka naše deti nacvičovali kultúrny program s ktorým sa predstavili nielen na vystúpení v rámci DeD, ale aj pri rôznych príležitostiach pre sponzorov, v škole, ale aj na Dni obce Valaliky. Vynaložením maximálneho úsilia zo strany vychovávateľov, dennou kontrolou zadaných úloh,  individuálnym prístupom, sme dosiahli vo vychovano vzdelávacom procese u detí výsledky aj nad rámec ich schopnosti. Budeme sa aj v budúcnosti snažiť tuto úroveň udržiavať, zdokonaľovať. Môžeme konštatovať, že aj napriek mnohokrát nezvládnuteľnej situácii, včasným odhalením nedostatkov v porušovaní poriadku v škole aj doma, jednotnou výchovou sa nám darí v našom rodinnom dome, deti zvládať, učiť a viesť ich k pracovnej, mravnej, sociálnej výchove.  Darilo sa nám aj vďaka vedeniu DeD a OT, za čo im patrí úprimné poďakovanie. 

Fotogaléria

Nižná Myšľa

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom v obci Nižná Myšľa

Adresa: Vyšná Nemecká 62

044 11 Nižná Myšľa

Košice - okolie

Kontakt: + 421/0918 999 602

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V tomto rodinnom dome žije od apríla 2008 10 detí

A takto slávnostne bol odovzdaný do užívania za prítomnosti pozvaných hostí z obce, UPSVaR Košice, ÚaD pobočky v Košiciach, ÚPSVaR v Bratislave

Fotogaléria

 

 

Ždaňa

Samostatná skupina detí Detského domova Košická Nová Ves – Rodinný dom v obci Ždaňa

Adresa: Ždaňa 284

044 11 Ždaňa

Košice - okolie

Kontakt:+ 421/0918 999 676

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet detí žijúcich v tomto rodinnom dome je 9. Do tohto domu sa nasťahovali deti na jar 2007.

Fotogaléria

2% z dane

Milí darcovia 2%

Ak chcete podporiť naše Centrum pre deti a rodiny 2% z Vaších daní za rok 2018, prosím kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ĎAKUJEME

 

Podpora

Ak chcete podporiť náš Detský domov, môžete tak urobiť darovaním 2% zo zaplatenej dane za rok 2015 prostredníctvom OZ BLAHO, s ktorým úzko spolupracujeme. O darovaní 2% nás prosím informujte na emailovej adrese gallatová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete Vaše údaje (meno, priezvisko, adresa) a sumu, ktorou ste nám prispeli.

Za Vašu podporu ďakujeme.

OZ BLAHO

Facebook

Facebook

Adresa:

  • Názov: Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
  • Sídlo: Mliečna 20A, 040 14 Košice
  • Tel.číslo: +421 55 6711 458
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Darovací účet: SK09 8180 0000 0070 0042 2213
Copyright © 2023 Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.
Joomla Free Templates designed by Website Hosting